Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website: radiosuckhoe.com bao gồm: email, số điện thoại, tên người dùng. Đây là các thông tin mà radiosuckhoe.com cần người dùng cung cấp bắt buộc khi liên hệ để được hỗ trợ giải đáp những thông tin thắc mắc từ radiosuckhoe.com. Thông tin liên hệ này nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người dùng.

Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên người dùng, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, bạn có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website: radiosuckhoe.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Trang web radiosuckhoe.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

– Cung cấp chia sẽ thông tin đến người dùng;

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa người dùng và radiosuckhoe.com;

– Ngừa các hoạt động phá hủy thông tin người dùng hoặc các hoạt động giả mạo người dùng;

– Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt;

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: radiosuckhoe.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân người dùng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của người dùng.

Phương tiện và công cụ để tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

– Người dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu radiosuckhoe.com thực hiện việc này.

– Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website radiosuckhoe.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, radiosuckhoe.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn cho người dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

– Thông tin cá nhân của người dùng được radiosuckhoe.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của radiosuckhoe.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.

– Trong những trường hợp cung cấp thông tin cho bên thứ 3 có sự đồng ý của người dùng hoặc theo pháp luật yêu cầu. Trong các chính sách quy tắc đối với bên thứ ba. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba phải đảm bảo trách nhiệm bảo mật nguồn thông tin của người dùng mà chúng tôi cung cấp, tuân thủ theo những chính sách về bảo mật thông tin đã được quy định.

Radiosuckhoe.com sử dụng giao thức HTTPS Secure Sockets Layer (SSL) để bảo vệ thông tin của người dùng trong quá trình chuyển dữ liệu bằng cách mã hóa thông tin người dùng nhập vào. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân người dùng, radiosuckhoe.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của người dùng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của radiosuckhoe.com.

– Ban quản lý radiosuckhoe.com yêu cầu các cá nhân là người dùng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán…, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý radiosuckhoe.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người dùng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của người dùng đó cung cấp ban đầu là không chính xác.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ người dùng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của radiosuckhoe.com.